Onderwijs - Basisschool Het Talent

Basisschool Het Talent
 
 
Basisschool Het Talent is gevestigd in voorzieningenhart De Ster.
 
Op HET TALENT gaan we uit van de kwaliteiten, de talenten van kinderen.
Kinderen ontwikkelen hun talenten en de school begeleidt en ondersteunt hen daarbij. We gaan uit van wat uw kind kan en weet. Dat lijkt heel bijzonder.
Maar als je het goed bekijkt is het heel normaal. Elk kind ontwikkelt zich immers op zijn eigen manier. Iedereen is
anders. Op onze school mag je zijn wie je bent. Wij leren kinderen omgaan met verschillen. Wij luisteren naar ze en laten ze reflecteren: waarom doe je wat je doet zoals je het doet? Zodat ze hun eigen specifieke kwaliteiten leren kennen en waarderen – en die kunnen inzetten voor elkaar.
Leren vindt in onze optiek niet alleen plaats op school, via een les of methode.
Kinderen leren net zo veel buiten de school. Van de omgeving, van u, van elkaar.
Op onze school stimuleren we uw kind om zelfstandig, een voor zichzelf en anderen zinvolle plaats in de maatschappij te vinden.
 
Wij hopen u graag op één van onze informatie-avonden/open ochtenden te ontmoeten.
 
Meer informatie over onze school kunt u vinden op onze website:
www.het-talent.nl